Uw partner voor kozijnen

  • meer informatie
  • meer informatie
  • meer informatie
  • meer informatie
  • meer informatie
  • meer informatie
  • meer informatie
  • meer informatie
  • meer informatie
  • meer informatie

Copyright 
 De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij HEBO Kozijnen BV. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van HEBO Kozijnen BV is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.


Aansprakelijkheid 
 Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan HEBO Kozijnen BV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. HEBO Kozijnen BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks
 Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. HEBO Kozijnen BV geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.